Oppfriskningsdoser (Dose 3 og 4)

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt fire måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.

De må selv påse at intervallet på fire måneder, mellom dose 3 og dose 4, blir overholdt.

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 65 år, samt de mellom 18-64 med bakenforliggende sykdommer.

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Anbefalt intervall mellom vaksinedoser:

  • Anbefalt intervall mellom dose 1 og 2; 4 uker.
  • Anbefalt intervall mellom dose 2 og 3; 20 uker (4,5 måned)
  • Anbefalt intervall mellom 3. og 4. dose er fire måneder. Dose 4 tilbys til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.
  • Etter gjennomgått koronasykdom anbefales det å vente 3 måneder før neste koronavaksine.

Timebestilling for vaksinering 

Du må selv bestille time til de dosene du trenger, og må passe på intervallet selv. (Et for kort intervall mellom dosene vil gjøre at koronapasset ikke blir gyldig).

Det er åpent både for timebestilling og drop-in for vaksinering. 

Vaksinasjon av barn og unge

Fra fylte 5 år er barn omfattet av vaksinasjonstilbudet, da kan barna møte opp sammen med foresatte på drop-in eller på bestilt time.

For bestilling av time til barn som er 5-11-år:

Ring vaksinetelefonen, 75555460

Registrer barnet i helseboka.no

VAKSINEPLAN 

Vaksinasjon skjer i vaksinesenteret i 2. etasje i Glasshuset (over Carlings).

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 65 år, samt aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende sykdommer. 

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Det er åpent både for timebestilling og drop-in for vaksinering. 

  • NB! Tirsdag 27.9. har vi måttet avlyse vaksinering grunnet for få vaksiner. Alle som har fått time denne dagen er blitt flyttet til torsdag 29.9. De dette gjelder har alle fått sms med info om dette.

UKE 39
TIRSDAG 27.9.  KL. 9 – 14.30 (AVLYST - timer flyttet til torsdag 29.09)
TORSDAG 29.9.  KL. 9 – 14.30

UKE 40
TIRSDAG 4.10. KL. 9 – 14.30
TORSDAG 6.10. KL. 9 – 14.30

 

Les mer her: Oppretter nytt vaksinesenter

Det er åpent både for timebestilling og drop-in for vaksinering. 

 

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp