KORONAVAKSINE I BODØ 

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. 

For å få registrere seg i vaksinasjonskø, for koronavaksine i Bodø, er det opprettet et digitalt registreringssystem. Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling.

Registreringen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed når det er klart.

Bodø kommune vil gi vaksiner så langt det er tilgjengelige doser.

Massevaksineringen skjer i egne lokaler i andre etasje på Bodø storsenter på Stormyra, like ved Nordlandshallen.

Vaksineplan uke 15

I uke 15 er det følgende plan for vaksinering mot covid-19 i Bodø kommune:

• 1950 doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen skal brukes til første dose.
• 0 doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen skal brukes til andre dose.

Inntil videre blir det ingen vaksine med AstraZeneca, avventer en avklaring fra FHI.

Til sammen er det nå (til og med uke 14) satt cirka 9650 doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen i Bodø. 3345 personer fått begge dosene av denne vaksinetypen og er fullvaksinert.

Vaksineringen i Bodø har så langt kommet til gruppen 65-75 år, og 18-64 år med høy risiko samt helsepersonell.

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp