KORONAVAKSINE I BODØ 

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. 

For å få registrere seg i vaksinasjonskø, for koronavaksine i Bodø, er det opprettet et digitalt registreringssystem. Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling.

Registreringen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed når det er klart.

Bodø kommune vil gi vaksiner så langt det er tilgjengelige doser.

Massevaksineringen skjer i egne lokaler i andre etasje på Bodø storsenter på Stormyra, like ved Nordlandshallen.

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp