• Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp