KORONAVAKSINE I BODØ 

Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. 

For å få registrere seg i vaksinasjonskø, for koronavaksine i Bodø, er det opprettet et digitalt registreringssystem. Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil det ikke fungere som en vanlig timebestilling.

Registreringen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed når det er klart.

Bodø kommune vil gi vaksiner så langt det er tilgjengelige doser.

Massevaksineringen skjer i egne lokaler i andre etasje på Bodø storsenter på Stormyra, like ved Nordlandshallen.

Vaksineplan

Alle i aldersgruppene 18 -24 og 40 – 44 år som har registret seg har nå fått innkalling. Vi sender ut en påminnelse til de i aldersgruppa 18-24 som har som fått tilbud om time, men som ikke har bekreftet det. Vi starter også med tilbud om time i aldersgruppa 25-40 år.

På grunn av ferieavvikling har vi ikke detaljerte opplysninger om vaksinasjonsstatus i de enkelte aldersgruppene.

I uke 28 fikk 1794 første vaksinedose og 17 fikk andre dose. I uke 29 får vi 3240 doser og i uke 30: 3618

Det er en forutsetning for å få tilbud om vaksine at man har registrert seg på kommunens hjemmeside.

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp