Oppfriskningsdoser (Dose 3 og 4)

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt fire måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.

De må selv påse at intervallet på fire måneder, mellom dose 3 og dose 4, blir overholdt.

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 18 år.

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Oppfriskningsdose 

Anbefalt intervall mellom vaksinedoser:

  • Anbefalt intervall mellom dose 1 og 2; 4 uker.
  • Anbefalt intervall mellom dose 2 og 3; 20 uker (4,5 måned)
  • Anbefalt intervall mellom 3. og 4. dose er fire måneder. 
  • Etter gjennomgått koronasykdom anbefales det å vente 3 måneder før neste koronavaksine.
  • Det er mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samme dag.

Timebestilling for vaksinering 

Du må selv bestille time til de dosene du trenger, og må passe på intervallet selv.  Det er åpent både for timebestilling og drop-in

Vaksinasjon av barn og unge

Fra fylte 5 år er barn omfattet av vaksinasjonstilbudet, da kan barna møte opp sammen med foresatte på bestilt time.

For bestilling av time til barn som er 5-11-år:

Ring vaksinetelefonen, 75555460

Registrer barnet i helseboka.no

VAKSINEPLAN 

Vaksinasjon skjer i vaksinesenteret i 2. etasje i Glasshuset (over Carlings).

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 18 år.

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Det er åpent både for timebestilling og drop-in.

Det er mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samme dag. 

Les mer her: Oppretter nytt vaksinesenter

I desember åpner vi for aldersgruppen 18 – 64 år, ikke risikogruppe.

Uke 49:
Tirsdag 6.12. kl. 12 – 18
Onsdag 7.12. kl. 12 – 18
Torsdag 8.12. kl. 12 – 18

Uke 50:
Tirsdag 13.12. kl. 12 – 18

Uke 51:
Tirsdag 20.12. kl. 12 - 18

2023 (obs andre klokkeslett)

Uke 1:
Tirsdag 3.1. kl. 9 – 14.30

Uke 2:
Tirsdag 10.1. kl. 9 – 14.30

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp