Oppfriskningsdoser (Dose 3 og 4)

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt fire måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.

De må selv påse at intervallet på fire måneder, mellom dose 3 og dose 4, blir overholdt.

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 18 år.

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Oppfriskningsdose 

Anbefalt intervall mellom vaksinedoser:

  • Anbefalt intervall mellom dose 1 og 2; 4 uker.
  • Anbefalt intervall mellom dose 2 og 3; 20 uker (4,5 måned)
  • Anbefalt intervall mellom 3. og 4. dose er fire måneder. 
  • Etter gjennomgått koronasykdom anbefales det å vente 3 måneder før neste koronavaksine.
  • Det er mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samme dag.

Timebestilling for vaksinering 

Du må selv bestille time til de dosene du trenger, og må passe på intervallet selv.  Det er åpent både for timebestilling og drop-in

Vaksineklinikken 

Vaksineklinikken på City Nord tilbyr også koronavaksine. 

Koronavaksinen er gratis også hos Vaksineklinikken. 

Direkte link til Vaksineklinikkens booking:

https://vaksineklinikken.makeplans.no/services/23478/slots

 

ALERIS

Aleris tilbyr også koronavaksine. 

Aleris vaksinerer personer som bor eller oppholder seg i kommunen på oppdrag fra Bodø kommune.

Vaksineringen er gratis og foregår i Sjøgata 27 i sentrum.

Finn en tid som passer for deg i web-bookingen her!

 

Vaksinasjon av barn og unge

Fra fylte 5 år er barn omfattet av vaksinasjonstilbudet, da kan barna møte opp sammen med foresatte på bestilt time.

For bestilling av time til barn som er 5-11-år:

Ring vaksinetelefonen, 75555460

Registrer barnet i helseboka.no

VAKSINEPLAN 

Vaksinasjon i regi av Bodø kommune er nå flyttet til Helsekontoret i Moloveien 20 (inngang fra Konrad Klausens vei). 

Vi vaksinerer med 4. dose til alle over 18 år.

Oppfriskningsdose anbefales også til aldersgruppen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Oppfriskningsdose anbefales også til gravide i 2. og 3. trimester.

Det er åpent både for timebestilling og drop-in.

Det er mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samme dag. 

 

Vaksineplan 2023 

 

Bodø kommune vaksinerer hver tirsdager klokken 09:00 - 14:00 (gjelder ut mai måned). 

(20.03.2023) FHI anbefaler nå ny oppfriskningsdose av koronavaksine til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere

  • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
    Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp