75 55 50 00

KOMMUNAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD

Bodø bystyre vedtok 19.06.2014 innføring av kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune.

VEISTENGING - HÅLOGALANDSGATA

Et kjørefelt i Hålogalandsgata mellom Stormen og Bibloteket blir stengt for trafikk ut oktober 2014.

Bodø Bys Vel legat - utdeling av midler for 2014

Det kan søkes om midler som skal anvendes til allmennyttige innretninger eller foretak, som kommunen ikke ved lovgivning er pålagt å sørge for.

 • Tryggere uteliv

  Kurs Ansvarlig Vertskap

  2. september gjennomføres det kurs i ansvarlig vertskap i for styrere, stedfortredere og ansatte ved skjenkesteder i Bodø kommune. Invitasjon er sendt ut til skjenkestedene.

 • Alstad U

  Alstad ungdomsskole stengte i dag

  Fra torsdag 21. august av er Alstad ungdomsskole, Bankgata ungdomsskole og Hunstad ungdomsskole midlertidig stengt pga. streik. Aspåsen skole (2. og 3. trinn) og Rønvik skole (2. trinn) er også påvirket. 1 lærer i 1. trinn ved Aspåsen er også tatt ut i streik, men elevene på dette trinnet skal likevel møte som normalt.

 • Logo skatteetaten

  Kurs for nye næringsdrivende

  Skatteetaten har ledige plasser på kurs for nye næringsdrivende som holdes i Bodø den 9. september 2014. Kurset er gratis.

Stormen åpner om:

84 dager, 8 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

636 dager, 11 timer
20. mai 2016