75 55 50 00

INFLUENSAVAKSINERING 2014/2015

Årets vaksineringsplan er nå klar.

PÅRØRENDESKOLEN I BODØ

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom? Pårørendeskolen starter kurs med oppstart 22. Oktober.

BOKSALG I BODØ BIBLIOTEK

Vi er på flyttefot og holder stort boksalg i gamle Bodø bibliotek tirsdag 14. – torsdag 16. oktober, kl. 12.00 – 18.00. Velkommen!

 • Foran fra høyre: Astrid Arnøy; NFK, Kirsti Saxi; KKS, Elisabeth Misvær; BK, Frode Thomassen; UiN. Bak fra høyre: Arve Svendsen, BK, Torild B. Nilsen; NFK, Ulrik B. Thomsen; BK, Elsa Øverland; BK, Merete Hassel; KKS.

  Samba i Stormen

  SamBa 2014 er den første konferansen som arrangeres i Bodøs flunkende nye Stormen teater og konserthus.

 • Logo Bufdir

  Søk om tiltaksmidler mot barnefattigdom

  Bufdir utlyser nå tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2015. Offentlige instanser, private lag- og foreninger og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist for aktører i Bodø kommune er 3. november.

 • Det åpne debattmøtet om Bodø som internasjonal by utsettes til over jul.

  "Bodø som internasjonal by - hvordan møter vi denne utfordringen?" sto som tittel på et av tiltakene i årets Internasjonal Uke i Bodø. I den forbindelse var det invitert til åpent debattmøte i bystyresalen førstkommende torsdag kveld. På grunn av at flere nøkkelpersoner ikke kan være til stede, utsettes møtet til over jul.

Stormen åpner om:

24 dager, 2 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

576 dager, 5 timer
20. mai 2016