75 55 50 00

Folkemøte på Tverlandet

I forbindelse med byggeforslag for Tverlandet skole inviterer vi til folkemøte i Samfunnshuset på Tverlandet torsdag 28. april 2016 kl. 19.00.

Søknad om Akvakultur, Brønnøyskjæran

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Mangfold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2016

Organisasjonskart HOavd 2016

Organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har i løpet av 2015 gjort en del organisatoriske grep forhold til inndeling og organisering av både hjemmetjenesten, sykehjem og rehabiliteringstjenesten, samt etablert en miljøtjeneste. Endringen har skjedd gradvis i løpet av året, men er formelt endret fra 1.1.2016

VIL DU BLI MEDDOMMER?

Bodø bystyre skal innen 1. juli oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2017 – 2020.

 • Hvordan Tverlandsbrua ble til

  Hvordan Tverlandsbrua ble til

  Kom hør Torbjørn Brasets foredrag om Hvordan Tverlandsbrua ble til. Fotograf Torbjørn Braset fulgte arbeidet med tverlandsbrua og nye rv. 80 forbi Hopen siden første spadetak. Den pensjonerte marineoffiseren, som selv bør på Løding, har brukt store deler av tida si på dette prosjektet

 • Planskisse Bodøsjøveien - nytt busstopp

  Bypakke Bodø - Kollektivprosjekter

  2016 skal flere bussholdeplasser oppgraderes.

 • Blimed

  Bli med å rydd!

  Bodø kommune oppfordrer byens velforeninger og andre til å rydde i offentlige friområder og fellesarealer. Årets innkjøring av søppel legges til uke 19.

Ledige stillinger i Bodø kommune