75 55 50 00

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Komite for plan, næring og miljø har i møte den 04.09.2014 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for kvartal 39, sentrum (PlanID 1033).

OFFENTLIG ETTERSYN

Forslag til detaljregulering for Kvalnes hyttefelt, Kvalnes.

MØTE OM PROSESS

Arealdisponering Bestemorenga, tirsdag 30. september.

Stormen åpner om:

58 dager, 8 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

610 dager, 11 timer
20. mai 2016