75 55 50 00

OFFENTLIG INNSYN - Mjønes

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

OPPSTART PLANARBEID

Endring av områderegulering Kvalvikodden – atkomst

Offentlig høring

Strategisk plan for forretnings- og næringsarealer. Høringsfristen er 25.10.14 og sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner

 • Nåværende eiendomssjef Thor Arne Tobiassen

  Disse har søkt om å bli eiendomssjef

  Nåværende eiendomssjef Thor Arne Tobiassen er blant søkerne.

 • Vaksine

  Vaksinetilbud til alle bodøværinger

  Influensasesongen er på trappene og vi har mottatt årets vaksiner. Det blir massevaksinering i Kulturhuset tirsdag 14. oktober og onsdag 15. oktober, kl. 14.00 – 18.00 begge dager.

 • smittet av vold

  "Smittet av vold" foredrag av Per Isdal

  Per Isdal er psykologspesialist og psykoterapeut. I 1987 etablerte han Alternativ til Vold, som i dag er et behandlings- og kompetansesenter på vold i og da spesielt i nære relasjoner. Hos oss vil han fokusere på hva eksponering for vold gjør med oss som helsepersonell og innlede til debatt omkring sekundærtraumatisering, compassion fatigue og helserisiko i hjelpeyrket.

Stormen åpner om:

45 dager, 14 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

597 dager, 17 timer
20. mai 2016