75 55 50 00

Kunngjøring av vedtak

Reguleringsplaner i Bodø bystyres møte 07.05.2014.

Offentlig ettersyn

Høringsfristen for alle sakene er den 28.07.2014. Sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner, servicetorgene og Bodø bibliotek.

Avlastningshjem

For familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er avlastning i private hjem ofte det beste i forhold til barn og ungdom. Bodø kommune har nå flere ledige oppdrag.

Stormen åpner om:

112 dager, 2 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

664 dager, 5 timer
20. mai 2016