75 55 50 00

Offentlig høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Komité for plan, næring og miljø har i møte 13.12.2017, PS 17/50, vedtatt å legge utkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 ut til høring.

Kulturkaféens meny, uke 50

Kulturkaféen på Tusenhjemmet ønsker velkommen til julemat og hygge. Her finner du årets meny.

OFFENTLIG HØRING - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2018 - 2027

Komité for oppvekst og kultur har i møte 22.11.2017, PS-sak 17/39, vedtatt å legge utkast til kommunedelplan for kultur 2018 - 2027 ut til offentlig høring.

Utlysning - Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» for 2018.

Bufdir

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

Ledige stillinger

Entrepenør-info