75 55 50 00
Søk kulturstipend

Bodø kommunes kulturstipend

Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. Søknadsfristen er 15.mars.

Kulturpris

Bodø bys kulturpris

Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.

Forslag til endring av minsteareal for felling av elg i Bodøhalvøya elgvald

Søknad om nedsetting av minsteareal for felling av elg fra 4.000 til 3.000 dekar pr. elg er her tilgjengelig som høringssak.

Ledig 50 % avtalehjemmel for fysioterapeut

Bodø kommune har fra 01.05.17 ledig en nyopprettet 50 % (18 timer/uke) avtalehjemmel for fysioterapeut. Kommunen har et stort behov for å ivareta gruppebasert behandlingstilbud i terapibasseng, og avtalehjemmelen øremerkes dette behandlingstilbudet i tillegg til det ordinære behandlingstilbudet.

SØKNADSHØRING - Fôrflåte Kariskjæret

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Etablering av fôringsflåte

Ledige stillinger

Entrepenør-info