75 55 50 00

Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale

Bodø kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere.

Folkemøte på Tverlandet

I forbindelse med byggeforslag for Tverlandet skole inviterer vi til folkemøte i Samfunnshuset på Tverlandet torsdag 28. april 2016 kl. 19.00.

Søknad om Akvakultur, Brønnøyskjæran

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Mangfold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2016

Organisasjonskart HOavd 2016

Organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har i løpet av 2015 gjort en del organisatoriske grep forhold til inndeling og organisering av både hjemmetjenesten, sykehjem og rehabiliteringstjenesten, samt etablert en miljøtjeneste. Endringen har skjedd gradvis i løpet av året, men er formelt endret fra 1.1.2016

Ledige stillinger i Bodø kommune