75 55 50 00

Varsel om oppstart av planarbeid

Bodø kommune viser til tidligere annonsert oppstart av planarbeid for Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen. Med bakgrunn i behov for utvidet og endret utstrekning av planområdet, varsles det her om ny revidert planavgrensning for reguleringsplanarbeidet. Høringsfrist er den 24.04.2015.

Anbudskonkurranse

Bodø kommune kunngjør med dette åpning av anbudskonkurranse for sommerprogram for flyktninger i 2015 og 2016.

OFFENTLIG HØRING

Hovedplan Vann for Bodø kommune 2016-2019 legges ut på offentlig høring frem til 1. April 2015.

Byjubileet:

415 dager, 13 timer
20. mai 2016