75 55 50 00
Nasjonalforeningen for folkehelsen

PÅRØRENDESKOLEN I BODØ - HØST

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Mørkvedkryss

BYDELEN DET ER GODT Å BO I

Prosjekt «Felleskap og trivsel»arrangerer Kafèdialog på Mørkved sykehjem, 1 etg. mandag 12. oktober kl 18.00

OFFENTLIG INNSYN - Bjørnøy

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra Lofoten Sjøprodukter ut til offentlig innsyn:

OFFENTLIG ETTERSYN

– forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

LEDIGE ATELIER PÅ RØNVIK VEL

Det er ledig to atelier i 2.etasje på Rønvik vel for kunstnerisk produksjonsvirksomhet.

Byjubileet:

83 dager, 9 timer
01. januar 2016