75 55 50 00

OFFENTLIG ETTERSYN

- Forslag til standard abbonementsvilkår for vann og avløp

Bostøttemottakere får nytt vedtak i juli

Alle mottakere får endringer i bostøtten for juni. Det sendes ut nytt vedtak 19. juli.

Melding om oppstart av interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram

Offentlig ettersyn - Breidsundet, Helligvær

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Fra rådhusmøtet ved tidligere anledning

Rådhusmøtet – «vårens vakreste eventyr»

Rådhusmøtet er en del av arbeidet med å få økt medvirkning fra barn og unge i kommunen. Første møte ble avviklet i 1999. Rådhusmøtet i Bodø går ut på at det ligger 200.000,- kr. til fordeling på tiltak som er fremmet av barn og unge selv.

 • Dame med trygghetsalarm blir hjulpet av hjelpepleier

  Nå blir tryggheten enda bedre i Bodø

  Telenor Norge har fått oppdraget med å levere og forbedre digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi til Bodø kommune.

 • IDA

  Ingen fristbrudd for barnevernet

  For første gang i historien har barneverntjenesten i Bodø kommune ingen saker som går over behandlingsfristen. – Jeg er veldig stolt over jobben som er gjort her hos oss, og er veldig fornøyd med situasjonen vi har nå, sier barnevernsleder Arve Rolandsen. Se video for flere kommentarer fra barnevernlederen og ordfører Ida Pinnerød:

 • basecamp

  Basecamp Salten 2017

  Årets råeste opplevelseshelg for ungdom mellom 13-18 år arrangeres i år i Bodø. 8-10 september har du mulighet til å prøve mange forskjellige spennende aktiviteter og møte ungdom fra hele Salten. Har du lyst til å være med??

Ledige stillinger

Entrepenør-info