75 55 50 00

Kulturtilbud på Tusenhjemmet

Kulturkafeen på Tusenhjemmet tilbyr flere kulturarrangementer i tiden fremover

Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Bodø søker nye meklere

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Bodø søker etter nye meklere i kommunene Bodø, Fauske og Meløy.

Kunngjøring av søknad fra Kystverket om mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi i Bodø havn

Kystverket har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med prosjektet «Innseiling Bodø havn» som er en del av Nasjonal transportplan.

Fangstpremie på smårovvilt i Bodø kommune

Her finner du skjema for fangstpremie.

Høring - Beitebruksplan for Bodø kommune

Komite for plan, næring og miljø har vedtatt at Beitebruksplan for Bodø kommune skal legges ut på offentlig høring i 4 uker. Høringsfristen er 15 februar 2018.

Ledige stillinger

Entrepenør-info