75 55 50 00

Bodø kulturskole

Søknadsfrist for elevplass i Bodø kulturskole er 1. mai.

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.

UTLEIE IDRETTSBYGG SKOLEÅRET 2015/2016

Søknadsfrist for leie av Bodø Spektrum, Mørkvedhallene, kommunale idrettshaller, gymsaler og basseng skoleåret 2015/2016 er 15. mai.

VARSEL OM MULIG FORBUD MOT TILTAK I SKJERSTADFJORDEN

Det forhåndsvarsles at det vurderes å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak for Skjerstadfjorden, jfr. plan- og bygnings-lovenes § 13-1.