75 55 50 00

Offentlig ettersyn - Breidsundet, Helligvær

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Fra rådhusmøtet ved tidligere anledning

Rådhusmøtet – «vårens vakreste eventyr»

Rådhusmøtet er en del av arbeidet med å få økt medvirkning fra barn og unge i kommunen. Første møte ble avviklet i 1999. Rådhusmøtet i Bodø går ut på at det ligger 200.000,- kr. til fordeling på tiltak som er fremmet av barn og unge selv.

Adressenavn Bodø kommune

Bodø formannskap har i møte 9. mars vedtatt følgende adressenavn i Bodø kommune

Høring - Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune

Med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a er det utarbeidet forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune.

Mangfold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2017

 • Odd Henriksen

  Henriksen blir kommunaldirektør

  Odd Henriksen er ansatt som ny kommunaldirektør for Næring- og utvikling i Bodø kommune.

 • thon

  Ekstraordinært bystyremøte - Følg møtet direkte på web-tv

  Bystyret er innkalt til ekstraordinært møte mandag 29. mai kl. 17.00 for å behandle følgende sak: Kommunesammenslåing Bodø - Steigen: Presisering av Bodø kommunes syn. Se møtet direkte på web-tv her fra kl. 17.00.

 • basecamp

  Basecamp Salten 2017

  Årets råeste opplevelseshelg for ungdom mellom 13-18 år arrangeres i år i Bodø. 8-10 september har du mulighet til å prøve mange forskjellige spennende aktiviteter og møte ungdom fra hele Salten. Har du lyst til å være med??

Ledige stillinger

Entrepenør-info