75 55 50 00
Bodø kommune inviterer frivillige lag og organisasjoner til samarbeid i planprosessen

Høringsutkast til frivillighetsplan 2015 - 2018.

Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Starten på planprosessen var samlingen på Sølvsuper helse- og velferdssenter der ca. 80 personer møtte opp.

Offentlig innsyn - klarering Gamøyran

Innsyn i søknad om klarering av nytt område for produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Offentlig høring - Naustholmen

Informasjon om offentlig høring vedr. dyrking av tunikater og makroalger på Naustholmen.

 • Illustrasjon av nye bodø

  Ny by-ny flyplass

  Spørsmålet hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt veivalg. Det er en unik mulighet til å planlegge, utvikle og bygge en helt ny, moderne, smart, kompakt og miljøvennlig by i nordområdene - i direkte tilknytning til dagens by.

 • Parkeringskart

  Viktige kart på nettbrett og mobil

  Folk i Bodø får nå tilgang på flere nye kart fra Geodatakontoret i kommunen.

 • parkert henger

  Flytt biler og hengere – snøplogen kommer

  De siste dagers nedbør kombinert med kuldegrader gjør at snøen er tung og hard. Parkerte biler, hengere, campingvogner og søppeldunker står i veien for snøryddingen, men det kan du gjøre noe med.

Byjubileet starter om:

474 dager, 5 timer
20. mai 2016