75 55 50 00

Støtte til BARNE- OG UNGDOMSTILTAK i større bysamfunn 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) lyser ut Nasjonal tilskuddsordning; Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2017.

Egenbetalingssatser for tjenester levert av Helse- og omsorgsavdelingen i 2017

Bystyret har i møte den 8. desember 2016 vedtatt følgende egenandeler for tjenester levert av helse- og omsorgsavdelingen i 2017.

Kommunedelplan HOS

Oppstart planarbeid Helse,- omsorgs- og sosialplan

Med hjemmel i plan og bygningsloven §§11-12 - 11-14 meddeles at Bystyret har besluttet oppstart av arbeid med Helse-, omsorgs- og sosialplan 2017-2026.

Offentlig innsyn - Makroalger Kvalnesbukta

Offentlig innsyn i søknad om tillatelse til dyrking av makroalger i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Saltstraumen fiskepark

Offentlig innsyn i søknad om landlokalitet for fiskepark i Bodø kommune.

 • St. Elliott-gjengen med ordfører Ida Pinnerød

  Gjorde stas på St. Elliott

  Matheo Anbakk (7) hadde igjen hovedrollen da ordføreren inviterte prisvinnerne til kake og kaffe.

 • Snøbrøyting

  Meld feil på nett

  Med Bodø kommunes feilmeldingssystem på vei, vann, avløp og miljø kan du melde inn feil elektronisk. Nå om vinteren kan du også melde inn typiske vinterhendelser som behov for strøing/brøyting eller feil med gatelys.

 • Grete Kristoffersen Foto:Per-Inge Johnsen

  – Mine tre beste år

  Utviklingsdirektør Grete Kristoffersen har sagt opp sin stilling i Bodø kommune.

Ledige stillinger

Entrepenør-info