75 55 50 00

Offentlig innsyn - Makroalger Kvalnesbukta

Offentlig innsyn i søknad om tillatelse til dyrking av makroalger i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Saltstraumen fiskepark

Offentlig innsyn i søknad om landlokalitet for fiskepark i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Korten

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

KURS I MESTRING AV SOSIAL ANGST

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst, tilbyr innbyggerne i Bodø kommune kurs i mestring av sosial angst.

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

Ledige stillinger

Entrepenør-info