75 55 50 00

FOLKEMØTE KJERRINGØY

Kjerringøy kommunedelsutvalg har invitert kommunens politiske partier til folkemøte på Kvarven ungdomshus, torsdag 3.september kl.19.30

OFFENTLIG INNSYN

Ihht. Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

SØKNAD OM UTSLIPP FRA ANLEGGSARBEID

Bygging av overvannstunnel gjennom Alberthaugen og Rishaugen

Svartlia kartutsnitt

Veistenging i Svartlia

I forbindelse med reparasjon av vannlekkasje vil veien til Svartlia bli sperret (ved Svartila nr. 2-4), fra tirsdag 18. august kl. 21.00 til onsdag 19. august kl. 06.00. Det vil ikke være mulig for biltrafikk å passere gravestedet i nevnte tidsrom. Vannet vil også stenges fra kl. 22.00.

Adressenavn

Følgende adressenavn er vedtatt av Bodø formannskap i møte 03.06.2015:

Byjubileet:

262 dager
20. mai 2016