75 55 50 00

Navnesak, tunnelen mellom Skjæringa og Hunstad

Innspill til arbeidstittel «Bodøtunnelen» kan sendes til Bodø kommune, post@bodo.kommune.no eller hans.h.nordhus@bodo.kommune.no - Frist 4. desember 2017. Merkes med: Veipakke Bodø, tunnel.

Bufdir

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

Julemeny, kulturkaféen

Kulturkaféen på Tusenhjemmet ønsker velkommen til julemat og hygge. Her finner du årets meny.

gjyu

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018 – 2030

Bystyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 12.januar 2018.

Geodata-kontoret stengt

Geodata avholder fagdag, onsdag 8.11.2017. Kontoret vil være stengt hele dagen.

Ledige stillinger

Entrepenør-info