75 55 50 00

VARSEL OM VANNAVSTENGING

Mandag 15.09.14 kl. 23:00 til tirsdag 16.09.14 kl. 06:00 - Områdene Hyttebakken, Vollen, Stordalen, Langåsen, Hellran, Rødbrekka samt området rundt Saltvern Skole.

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Komite for plan, næring og miljø har i møte den 04.09.2014 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for kvartal 39, sentrum (PlanID 1033).

OFFENTLIG ETTERSYN

Forslag til detaljregulering for Kvalnes hyttefelt, Kvalnes.

 • Berit Skaug

  Ny formannskapssekretær på plass

  Mandag 15. september hadde Berit Skaug sin første arbeidsdag som formannskapssekretær i Bodø kommune. I denne funksjonen er hun et viktig bindeledd mellom kommunens politiske og administrative nivå samt i forholdet til media og publikum.

 • Foto: Roger Johansen

  HISTORISK VANDRING

  VED SALTSTRAUMEN, SØNDAG 14.09. Kl.12.30-15.30

 • Servicekonsulenter i Bodø kommune

  Samler servicekreftene

  I dag flyttet servicekontoret på Herredshuset ned til servicekontoret i Bodø sentrum. Et resepsjonstilbud opprettholdes på Herredshuset.

Stormen åpner om:

59 dager, 19 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

611 dager, 22 timer
20. mai 2016