• Andakt
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Kafè
  • Besøkshund
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Vi har mange frivillige som bidrar ut fra egne ønsker. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med kontaktperson for sykehjemmet.