Om sykehjemmet

Vollsletta sykehjem har 24 sykehjemsplasser fordelt på 4 bogrupper for personer med demens med utfordrende atferd og psykiatri. 

Vi er sertifisert som livsgledehjem, og ute i hagen er det blant annet et flott grillhus som kan benyttes hele året.

Kompetanse

Vi har to sykehjemsleger som er her tirsdag og torsdag.

Det vil alltid være en på vakt som har det faglige ansvaret.
Vi har fagsykepleier 1 dag i uken. Våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, demens, og psykiatri.  Vi har også dyktige helsefagarbeidere med videreutdanning innenfor geriatri og demens.
Vi har flere dyktige ufaglærte medarbeidere, lærlinger og studenter.

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi jevnlig små og store internundervisninger, kurs og fagdager.

Tilbud

  • Andakt
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Kafè
  • Besøkshund
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.

Transport og parkering

Gjesteparkering. Parkering på oppmerkede plasser.

Avdelinger