Vi har to sykehjemsleger som er her tirsdag og torsdag.

Det vil alltid være en på vakt som har det faglige ansvaret.
Vi har fagsykepleier 1 dag i uken. Våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, demens, og psykiatri.  Vi har også dyktige helsefagarbeidere med videreutdanning innenfor geriatri og demens.
Vi har flere dyktige ufaglærte medarbeidere, lærlinger og studenter.

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi jevnlig små og store internundervisninger, kurs og fagdager.