I Vollsletta 8 og 10 har vi ulik kompetanse i personalgruppa:

  • Vernepleier
  • Sosionom
  • Barnevernspedagog
  • Fagarbeidere
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Omsorgsarbeider/hjelpepleier