Personalet i boligen ledsager tjenestemottakerne til alle typer aktiviteter. Eksempler på dette kan være;

  • Dagtilbud
  • Fritidsaktiviteter som f.eks; Riding, svømming, turer, ledsage på konserter/teater/kafe/restaurant, fotball trening, boccia trening, dra på fotball- og håndball  kamper
  • Tilrettelegge for at tjenestemottakere skal oppleve mestring og få en god livskvalitet ut fra egne forutsettinger