Er lekkasjen reparert, innmåling av kommunen gjelder som ferdigmelding.
Innmåling av private vannledninger er GRATIS. 

Tjenestene Byteknikk tilbyr kan bestilles på e-skjema under bestill tjenester, eller privat firma kan benyttes.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du har vannlekkasje eller om du trenger ytterligere informasjon. Ring Servicetorget på tlf: 75550000