Via Entreprenørportalen skal følgende søknader sendes:

  • Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
  • Avslutte/plugge tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Midlertidig tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Sanitærtilkobling
  • Utslippstillatelser
  • Melding om utført arbeid etter pålegg
  • Ferdigmelding- melding om utført vann og avløpsarbeid.

For søknader knyttet til sanitæranlegg må det legges ved dokumentasjon fra ansvarlig utførende rørlegger for det relevante arbeidsområdet.

Gamle søknadsskjemaer som sendes via postmottak vil bli returnert med informasjon om å søke på nytt via Entreprenørportalen. Tidligere benyttede søknadsskjema tas ut av drift fra 1. mai 2023.

Hvem kan søke?

Det er kun virksomheter som er registrert i entreprenørportalen som kan søke. 

Registrering av foretak i entreprenørportalen

For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen entreprenørportal-bruker gjennom følgende link: Entreprenørportalen

Se også Veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen: 

 

 

Hvis dere tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, bruker dere samme innlogging. Deretter må dere be om tilgang hos Bodø kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, får dere tilsendt en egen link som foretaket heretter skal bruke ved pålogging. Denne linken kommer fra programleverandøren Volue, ikke fra Bodø kommune. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

I portalen får dere tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av oss før arbeidet settes i gang. Dere kan enkel følge med på hvordan det går med saken og sende ferdigmelding på både sanitærtilkobling og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.