Din plikt til å stanse lekkasjer
Vannledningen fra din bygning og frem til kommunal hovedledning er din eiendom og ditt ansvar. Ved private fellesledninger knyttet til kommunens hovedledning, pålegges eierne et solidarisk ansvar for vedlikehold.

Abonnementsvilkårene opplyser om eierens ansvar for å holde vann- og avløpsanlegget på eiendommen i forskriftsmessig stand til enhver tid.

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi:

  • Lekkasjer fører til merutgifter for vannverkene, og dermed økte gebyrer for deg som abonnent
  • Det reduserer risikoen for at du og naboene blir uten vann
  • Når trykket i vannledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.
  • Trykket i vannledningen din blir bedre
  • Det reduserer faren for at du får vannskade på eiendommen
  • Når en vannlekkasje først har oppstått, vil den kunne utvikle seg til totalt vannledningsbrudd, med påfølgende store skader på bygg og terreng.
  • Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet ved å stanse lekkasjer på vannledningene.