Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Helsesykepleier Ingvild Gryt (1. og 6.- 10. trinn)

 
Helsesykepleier Nina Helen Findahl (2.-5. trinn)

 
Psykisk helserådgiver Hilde Anita Robertsen (8.-10. trinn)