Mandag - onsdag 08:00 - 15:30

Helsesykepleier Dagmar Staurbakk Eliassen 

Psykisk helserådgiver Christian Klungervik