Målgruppen er barn og unge fra 0 – 18 år som har:

  • funksjonsnedsettelse i form av motoriske, kognitive og/eller sansemessige vansker.
  • Motorisk uro og kroppslige symptomer på stress og/eller andre påkjenninger i hverdagen.

Nye henvisninger blir prioritert ut i fra tjenestens prioriteringsnøkkel. Den vil angi om ventetid før oppstart av tjeneste(r) er en uke, en måned eller tre måneder.