• For å utelukke annen sykdom som har liknende symptomer 
  • Vurdering av riktig behandling 
  • For å kunne legge til rette for tidlig og riktig hjelp