På tunet har vi laget oss en fin uteplass med sittegruppe, bål- og grillplass som brukes spesielt mye på sommeren, men også resten av året så lenge vær og temperatur tillater det.

En ettermiddag i uka disponerer vi gymsalen på Bodøsjøen skole, hvor beboerne våre får anledning til fysisk aktivitet. Beboere i øvrige enheter i Miljøtjenesten er invitert og har anledning til å delta på dette.

Et større fokus på fysisk aktivitet, trening og kosthold er under planlegging og vil etter planen bli iverksatt i løpet av 2019. Her vil bruken av et treningssenter i nærområdet stå sentralt. Og når planlagt bygg på Vågønes står ferdig mot slutten av 2019 vil også det gi muligheten for å tilby enda mer fysisk aktivitet samt mye mer.

Utover dette tilbys ulike individuelt tilrettelagte aktiviteter, enten sammen med miljøpersonalet eller støttekontakter.