Sammen er vi sterke 28. mars 2023

  • kl 10.00-15.00
  • Folkets Hus, Prinsensgate 115

Program:

  • kl 10.00-12.00 - Klinisk ernæringsfysiolog Trine Larsen
  • kl 12.00-13.00 - Lunsj
  • kl 13.00-15.00 - Psykomotorisk fysioterapeut Hege Veimoen

Påmelding tlf 75 55 72 70 eller på Villa Vekst

Program (PDF, 217KB)

 


Sammen er vi sterke er en kursserie for både brukere og ansatte.

Målet er å gi økt kunnskap og inspirasjon til brukere av psykiatritjenesten.

Kursserien er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP og Villa Vekst.

Siden kursserien startet har en satt fokus på ulike tema som: Selvskading, brukerstyring, veien ut av rusen, mobbing, selvfølelse/selvhevding, inspirasjonsdag for fremtiden, søvnproblematikk, kommunikasjon, tapte drømmer og veien videre med nye drømmer, behandling av psykisk sykdom med medisiner og/eller terapeutiske samtaler, livserfaringer og seksualitetens ulike uttrykk og hvordan takle ulike sosiale relasjoner og situasjoner. Det har vært hentet inn spesialister til å foredra og underholde.

Kursene har hatt en tidsramme på ca. 5 timer. Målet er å gjennomføre to kursdager i året.    

Neste kurs blir annonsert når det er klart.