Sammen er vi sterke er en kursserie for både brukere og ansatte.

Målet er å gi økt kunnskap og inspirasjon til brukere av psykiatritjenesten.

Kursserien er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP og Villa Vekst.

Siden kursserien startet har en satt fokus på ulike tema som: Selvskading, brukerstyring, veien ut av rusen, mobbing, selvfølelse/selvhevding, inspirasjonsdag for fremtiden, søvnproblematikk, kommunikasjon, tapte drømmer og veien videre med nye drømmer, behandling av psykisk sykdom med medisiner og/eller terapeutiske samtaler, livserfaringer og seksualitetens ulike uttrykk og hvordan takle ulike sosiale relasjoner og situasjoner. Det har vært hentet inn spesialister til å foredra og underholde.

Kursene har hatt en tidsramme på ca. 5 timer. Målet er å gjennomføre to kursdager i året.    

Neste kurs blir annonsert når det er klart.