Her har vi et mangfold av muligheter for deg som vil delta i vårt fellesskap. Dette er et tilbud for deg som er mellom 18 og 70 år som ønsker å bedre den psykiske helsen. Blir du med på laget?

Villa Vekst

  • et møtested for mennesker mellom 18 og 70 år som ønsker å bedre sin psykiske helse
  • et sted for vekst og utvikling
  • et sted for deg som ønsker å bedre din livskvalitet, få en meningsfull hverdag samt økt deltakelse i samfunnet.
  • tilrettelegging for ulike aktiviteter i fellesskap med andre
  • fokus på brukermedvirkning og et ønske om sammen med deg å skape et trygt og aktiviserende tilbud.
  • et sted der mennesker kan være en ressurs for hverandre i et likeverdig miljø med fokus på samarbeid.


 

Lærings- og mestringskurs

På grunn av koronasituasjonen avholdes ikke kursene. vi starter opp igjen så snart situasjonen bedrer seg.

 

Om oss