Villa Vekst er organisert under Aktivitetstjenesten.

Ansatte

De ansatte har variert og relevant helse- og sosialfaglig utdanning og jobber i et tverrfaglig team. Det er en liten ansattgruppe med ansatte i et stort aldersspenn som får brukt sine hobbyer, interesser og kompetanse i jobben sammen med deltagerne.