For å bli en del av Villa Vekst trenger du ingen henvisning. Det er vedtaksfritt, og du trenger ingen diagnose for å komme hit. Det er du selv som definerer deg inn under vår målgruppe. 

Vi har få krav til deg som vil være en del av Villa Vekst. Når du er her, må du forholde deg til andre på en respektfull måte. Rus er ikke tillatt på Villa Vekst. Det er du som bestemmer hvordan du vil bruke Villa Vekst. Du kan enten stikke innom for å ta en kopp kaffe og lese avisa, eller du kan fylle dagen din med aktiviteter vi tilbyr. Vil du sjekke ut hvem vi er? Ring eller stikk innom, så gir vi deg orientering om tilbudet.