Villa Vekst er et vakkert hus som ligger i «plysjbyen» i Bodø sentrum. Villa Vekst var opprinnelig en prestebolig for Bodøs sogneprester. Huset ble vernet under 2. verdenskrig og etter krigens slutt ble det igjen benyttet som prestebolig før Bodø kommune overtok halve huset tidlig på 80-tallet. I 2009 overtok Bodø kommune hele huset og vi har siden gått fra å være et psykiatrisk dagsenter, til å bli et aktivitetshus som har som mål å hjelpe personer til å ivareta sin psykiske helse gjennom mestring og aktivitet.

Villa Vekst