• sosialt samvær
 • kafé
 • samtalegruppe
 • opplevelsesturer
 • turer i skog og mark
 • bowling
 • kulturelle opplevelser
 • ballspill
 • hobbyaktiviteter
 • musikkaktiviteter
 • tegning og maling
 • ulike kurs
 • måltider