Trygghetsalarm er et hjelpetiltak til personer som kan ha behov for å tilkalle akutthjelp.

Det kan være eldre, funksjonshemmede eller andre med risiko for å havne i nødsituasjoner.

Selve enheten er en liten radiosender med alarmknapp, som du kan bære rundt nakken eller håndleddet. I 2017 erstattet Bodø kommune de gamle trygghetsalarmene med nye, digitale alarmer.

Les mer om trygghetsalarm her