En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

HVEM KAN FÅ ELEKTRONISK MEDISINERINGSSTØTTE?

Dersom du trenger hjelp til å ivareta medisinering, kan du søke om elektronisk medisindispenser.

HVORDAN GÅR JEG FREM?

Ta kontakt med Tildelingskontoret. Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den best egnede løsningen for deg. Deretter må du skrive under på et samtykkeskjema som gir oss lov til å ta i bruk teknologien.

Hvilken dispenser får jeg?

Vi har i dag to typer dispensere, Evondos og Medido. Hvilken som passer for deg avgjøres i fellesskap med Tildelingskontoret.

Evondos

Medido