Straks vannlekkasjen er stanset og reparert, ber vi om at du sammen med utførende firma melder dette inn via entreprenørportalen for å dokumentere arbeidet.