Du bør umiddelbart kontakte:

  • Forsikringsselskapet ditt.
  • Et godkjent rørleggerforetak/lekkasjelytting (rørleggerforetaket kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag).

Forsikringsselskapene kan ofte sette deg i kontakt med lekkasjelyttefirma og rørleggerforetak. Gjennom lekkasjelyttingen lokaliseres vannlekkasjen.

Bekrefter lekkasjelyttingen at det er lekkasje på vannledningen din, må den graves frem og repareres av et godkjent rørleggerforetak. Er vannledningen gammel og i dårlig stand, bør den skiftes for å unngå fremtidige lekkasjeproblemer. Vannledninger av galvanisert stål bør skiftes ut grunnet begrenset levetid. Dersom anboringen må skiftes, må rørleggerforetaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med kommunen for vannavstenging.

Husk at reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg f.eks. ved vannlekkasje skal meldes inn via entreprenørportalen, dette gjøres av utførende firma.

Ved tiltak på ledningsanlegg eller etablering av nye skal disse måles inn og ledningsdata skal sendes til kommunen. Informasjon om innmåling finnes her innmåling av ledninger , innmåling gjøres av utførende firma.