Vi er 3 ansatte i 100 % stilling, to helsefagarbeidere og en vernepleier som fagansvarlig.