Det legges vekt på fysisk aktivitet gjennom felles trim og sittedans. Daglige turer ut i nærområdet står ofte på dagsplan. For å stimulere hjernekapasiteten benytter vi oss av mentale funksjoner i form av ulike spill, Quiz, mimring samt høytlesning fra bøker og avisen. Musikk og sang blir også nesten daglig brukt. Hyggestund i grillhuset, eller baking kan også stå på dagens program. 

Måltidene er også en aktivitet der en får opprettholdt sine funksjoner som å smøre sin egen mat. Dette gir også en fin mulighet for sosialt samhold. Frokost og formiddagskaffen ordner senteret selv. Middagen leveres fra Mørkved produksjonskjøkken.

Ernæring er viktig, og derfor legger vi vekt på å kunne gi brukerne et tilbud med sunn frokost og middag hver dag.

Tverlandet dagsenter har frivillige som kommer noen timer pr. uke som bidrar med blant annet høytlesing, og er turkamerater for noen av dagtilbudets brukere.

I Tverlandet bo- og servicesenterer er det ulike aktiviteter som Tverlandet dagsenter deltar på. Dette kan være sangstunder, konserter, besøk av barnehage med mer.

Det viktigste for Tverlandet dagsenter er at hver enkelt blir sett, hørt og får mulighet til å bruke seg selv med de ressursene de har, kjenne seg verdsatt, der også smilet og latteren kan gjenkjenne en god dag. 

Vi samarbeider tett med frivillighetskoordinator, pårørende, hjemmetjenesten og andre. Vi har brukere som bor rundt om i hele Bodøregionen.