Alarmen skal brukes om du har behov for hjelp og ikke klarer å tilkalle hjelp på annen måte.

Alarmen skal ikke benyttes til ordinære omsorgsoppgaver som hjemmetjenesten bistår deg med til vanlig.

Responssenteret besvarer ditt alarmanrop og ser hvem du er. De vil spørre deg om hva du trenger hjelp til. Du svarer dem i den sorte høyttaleren på alarmen.

Om du har behov for hjelp sender responssenteret ut personell fra hjemmetjenesten.

Responstiden fra hjemmetjenesten er 30 minutter.

Responssenteret kan tilkalle 113 om situasjonen vurderes som akutt.