Du som skal bruke trygghetsalarmen må være tilstede ved montering. Montøren vil gi deg opplæring i bruk av trygghetsalarmen

Det blir montert en elektronisk lås på din ytterdør. Denne skal hjemmetjenesten benytte når de skal hjelpe deg. Du skal fortsatt bruke dine egne nøkler. Se mer informasjon her (PDF, 4MB)

Montøren setter også opp en røykvarsler med automatisk varsling til responssenteret hvis boligen din ikke er tilknyttet et annet brannvarslingssystem.

Du kan velge mellom å ha alarmknappen i smykke eller armbånd.