Bodø kommunes kulturpris 2024

Bodø kommune inviterer kulturaktører, kulturorganisasjoner- og institusjoner, og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Bodø kommunes kulturpris for 2024.

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Forslagene må bygge på gjeldende vedtekter.

Vedkommende kandidat må ha utført et omfattende arbeid innenfor kultursektoren i Bodø kommune. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Bodø kommunes kulturstipend 2024

Bodø kommune inviterer unge, som er eller fyller mellom 13 og 25 år, til å søke om kulturstipend. Stipendet tildeles unge talenter for å motivere til videre utvikling innen alle kulturområdene for kultur og kunst.

Beskriv i søknaden hva du holder på med, hvilke ambisjoner du har og hva du ønsker å bruke kulturstipendet til hvis du får det.

Søknaden må bygge på gjeldende vedtekter.