Vedtektene for Bodø kommunes kulturpris ble vedtatt i bystyret 29.4.1966, endret 19.12.2012, 9.februar 2017 og 5.9.2019.

 1. Bodø kommunes kulturpris er innstiftet ved bystyrets vedtak av 29.april 1966
 2. Kulturprisen består av et diplom og en pengegave på kr 50 000,- og er en synlig anerkjennelse fra Bodø kommune.
  Kulturprisen offentliggjøres og utdeles av ordfører. 
  Overrekkelse av prisen skjer under bystyremøtet i mai/juni.
 3. Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner, foreninger eller organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst/kultur over lang tid i Bodø, eller som har satt Bodø kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.
 4. Kulturprisen utlyses hvert år gjennom relevante medier.
  Forslag til kandidater skal være skriftlig begrunnet og sendes til Bodø kommune ved kulturkontoret.
  Dersom det ikke fremmes forslag på kandidater i samsvar med vedtektene må ikke prisen deles ut.
 5. Det ble vedtatt 5.9.2020 at Samfunnsutvalget gis vedtaksmyndighet i sak om tildeling av Bodø kommunes kulturpris og kulturstipend.

Dersom det ikke er kandidater til kulturprisen et år, kan beløpet vurderes avsatt til senere års utdelinger.