Kommunen vil invitere aktuelle leverandører fortløpende for presentasjon av prosjekt. Husbanken deltar etter behov. Se gjennomføringsprogram og kravspesifikasjon for nærmere informasjon.

Vedlegg 1 - Gjennomføringsprogram (PDF, 609KB)
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon tilvisningsavtale (PDF, 403KB)
Vedlegg 3 - Tilvisningsavtalen Husbankens mal (PDF, 515KB)
Vedlegg 4 - Samarbeidsavtale Husbankens mal (PDF, 261KB)