• Løsningen er en digital meldingstjeneste mellom Tildelingskontoret og innbygger.  
  • Du som innbygger kan her sende og motta meldinger. 
  • Meldingstjenesten er en sikker digital løsning.  

 

Bruk av meldingstjenesten er frivillig, men vi ønsker at du benytter deg av denne løsningen i stedet for å sende oss for eksempel en e-post. For deg som innbygger blir det enklere å komme i kontakt med oss, du slipper å ringe og kan enkelt gi oss beskjed når det er nødvendig, eller trenger råd og veiledning. 

Skal du søke om tjenester må du fortsatt gjøre det ved å benytte søknadsskjemaet.