Har du spørsmål til oss, ønsker å gi oss en beskjed, eller ønsker råd og veiledning. Nå kan du gjøre det digitalt på en sikker måte. 

Meldingstjenesten er under utprøving. Hjelp oss å teste løsningen ved å ta den i bruk.  

 

TILDELINGSKONTORETS PORTAL FOR HENVENDELSER 

 

Innlogging 

Du logger på løsningen ved bruk av BankID. 

Leverandør av meldingstjenesten er Visiba Care.