Tverlandet Bo- og servicesentret ble åpnet i årsskiftet 1993-94. Senteret inneholder 40 kommunale leiligheter og 19 borettslagsleiligheter tilknyttet Nobl, 2 bokollektiver 8 og 5 boenheter.   

Videre består senteret av resepsjon, kafe, bibliotek, håndarbeidsutsalg, verksted, hobbyrom, møterom og kontorer for hjemmetjenesten. Dagplass for hjemmeboende personer med demens. 

Frivillige

Aktivitetene koordineres av de ansatte i aktivitetsenheten, men blir i stor grad drevet av de frivillige medhjelperne. Frivillighetsarbeidet er basert på prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Dette er også en del av kommunens tiltak.  

Senteret har ca. 50 frivillige medhjelpere. Aktivitetene er basert på et samarbeid mellom frivillige medhjelperne, senterbrukere og ansatte. Vi har også samarbeid med ulike lag, foreninger, skole og barnehager.  

Å være frivillig medhjelper betyr å ta ansvar, lære nytt og få tilhørighet. Frivillighet fra familie, venner, naboer og andre er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. Det offentlige kan aldri bli en erstatning for mellommenneskelige samhandling og kontakt. 

Ønsker du å bli med som frivillig medhjelper?

Ta kontakt med Aktivitetskontoret på telefon: 75 55 71 03 / 75 55 71 07