Det lages nytt program hvert halvår; januar og juli.