Korttidsopphold

For korttidsopphold under 60 døgn i løpet av kalenderåret betales en egenandel pr døgn. Her finner du oversikt over priser og egenandeler.

For korttidsopphold over 60 døgn i løpet av kalenderåret beregnes egenandel som for langtidsopphold. Det vil da bli sendt ut eget betalingsvedtak på dette.

Avlastning

Avlastningsopphold er gratis.

Langtidsopphold

Her finner du informasjon om hva du må betale for langtidsopphold i institusjon.

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester