Vi har egen tilsynslege i hver avdeling som er på sykehjemmet 1 dag i uken og tilgjengelig på hverdagene. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens og sår.

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har i tillegg videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie og ernæring.

Hos oss er det ansatt en frivillighetskoordinator er til stede annenhver uke.
Vi har flere dyktige vikarer, lærlinger og studenter. 

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi kurs og fagdager, og ukentlig internundervisninger.