Ansatte ved bokollektivet er: 

  • Sykepleiere 
  • Vernepleiere Sosionomer 
  • Hjelpepleiere 
  • Helsefagarbeidere 
  • Assistenter og pleiemedarbeidere 

I perioder har vi også studenter i praksis, lærlinger, unge arbeidstakere og elever fra videregående skole.