I parkeringsgarasjen-/kjelleren er det 73 parkeringsplasser som besøkende kan benytte seg av. Ingen parkeringsavgift! 

Nedkjøringen til parkeringsgarasjen er i enden av veien. Kjør forbi hovedinngang til du er nesten i Kirkeveien.

Innkjøringen er lysregulert.