Om sykehjemmet

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 80 sengeplasser fordelt på 5 avdelinger;

 • 2 korttidsavdelinger (Kortbølgen og Mellombølgen)
 • 1 avdeling med langtidsplasser for somatisk syke (Langbølgen)
 • 1 avdeling for lindrende behandling/øyeblikkelig hjelp (Bølgen)
 • 1 avdeling for multifunksjonshemmede barn/unge voksne som er organisert under Miljøtjenesten (Lillebølgen).

Sølvsuper helse- og velferdssenter har også 20 dagplasser i 1.etg. 10 plasser er forbeholdt målgruppe 19-67 år og 10 plasser for 67 år+.

Kompetanse

Vi har mange ansatte med høy fag- og realkompetanse. Vi har sammensatt tverrfaglig kompetanse i virksomheten. Bruker og pårørende har en sentral plass i vårt arbeid. Alt arbeidet baseres på etisk refleksjon.

Sølvsuper helse- og velferdssenter er en sentral læringsarena for studenter både på grunn- og videreutdanning, lærlinger, elever og hospitanter.

Tilbud

 • Andakt
 • Fotpleier
 • Frisør
 • Kafè
 • Aromabad
 • Besøkshund
 • Konserter og andre arrangement
 • Besøks barnehage/skole
 • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Vi har frivillighetskoordinator og mange frivillige som bidra ut fra egne ønsker. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.

Transport og parkering

I parkeringsgarasjen-/kjelleren er det 73 parkeringsplasser som besøkende kan benytte seg av. Ingen parkeringsavgift! 

Nedkjøringen til parkeringsgarasjen er i enden av veien. Kjør forbi hovedinngang til du er nesten i Kirkeveien.

Innkjøringen er lysregulert.

Avdelinger