Sølvsuper helse- og velferdssenter har 80 sengeplasser fordelt på 6 avdelinger;

  • 2 korttidsavdelinger (Kortbølgen og Mellombølgen)
  • 1 avdeling med langtidsplasser for somatisk syke (Langbølgen)
  • 1 avdeling for lindrende behandling/øyeblikkelig hjelp (Bølgen)
  • 1 rehabiliteringsavdeling organisert under Rehabiliteringstjenesten
  • 1 avdeling for multifunksjonshemmede barn/unge voksne som er organisert under Miljøtjenesten (Lillebølgen).
  • Sølvsuper helse- og velferdssenter huser også 20 dagplasser i 1.etg. 10 plasser er forbeholdt målgruppe 19-67 år og 10 plasser for 67 år+. Organisert under Aktivitetstjenesten.

Avdelinger

(oppdatert 20.09.2023)