Vi har mange ansatte med høy fag- og realkompetanse. Vi har sammensatt tverrfaglig kompetanse i virksomheten. Bruker og pårørende har en sentral plass i vårt arbeid. Alt arbeidet baseres på etisk refleksjon.

Sølvsuper helse- og velferdssenter er en sentral læringsarena for studenter både på grunn- og videreutdanning, lærlinger, elever og hospitanter.