Fysioterapi

Tjenesten har som målsetning å arbeide for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen og livskvaliteten hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse på grunn av skade, sykdom eller alder. 

Vi jobber sammen med bruker for å finne gode tiltak og løsninger for den enkelte. Vi ønsker å bidra til at våre brukere blir best mulig i stand til å mestre hverdagen utfra egne premisser.

Fysioterapeutene kan bidra med:

 • Ivareta størst mulig grad av selvstendighet og funksjon
 • Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet
 • Forebygge og lindre smerte og andre symptomer
 • Bidra til bedret kroppskontakt
 • Fremme fysisk og psykisk velvære
 • Bistå i måloppnåelse for oppholdet
 • Behov for kartlegging av fysisk funksjon (balanse, fallrisiko, fysisk kapasitet, bevegelsesanalyse)
 • Behov for funksjonstrening (bedre fysisk funksjon)
 • Behov for veiledning/opplæring for pasient og personalet
 • Behov for å vurdere/tilpasse hjelpemidler/behandlingshjelpemidler

Fysioterapeutene bistår Bølgen, Mellombølgen og Kortbølgen.

 

Ergoterapi

Ergoterapeuter arbeider med personer som opplever at sykdom, funksjonsnedsettelse eller miljøfaktorer påvirker mestring av daglige aktiviteter eller gjøremål. Ergoterapeuter tar utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte brukeren og bidrar til en trygg overgang fra institusjon til eget hjem.

Ergoterapeutene kan bidra med:

 • Kartlegging av funksjonsnivå      
 • Kartlegging av kognitiv funksjon
 • Trene utførelse av daglige gjøre
 • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig
 • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Ved behov, oppfølging den første tiden etter bruker er kommet hjem til egen bolig

Ergoterapeutene bistår Bølgen, Mellombølgen og Kortbølgen. 

 

​Henvisning til tjenesten

Personalet på avdelingen gjør en vurdering om pasienten har behov for ergo- og/eller fysioterapitjeneste, og sender henvisning ved behov.