Før du søker Omsorgsstønad, må du søke Hjelpestønad fra NAV.  

 

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver og utfører oppgaver som ellers hadde vært utført av kommunen, kan du søke omsorgsstønad.  

Er det allerede innvilget omsorgsstønad, må du selv huske å søke videreføring før vedtaket går ut.