Det er i utgangspunktet pasienten eller brukeren selv som må søke om helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Helse og omsorgstjenester er i utgangspunktet et frivillig tilbud fra kommunen som personen må samtykke til.  

Du kan søke på vegne av andre hvis de har gitt deg skriftlig fullmakt til det. I tillegg kan den eller de som har foreldreansvar for barn under 16 år, verge eller advokat søke.  

Dersom du har fullmakt til å søke på vegne av den søknaden gjelder må du legge ved en skriftlig og signert fullmakt. Av fullmakten skal det klart fremgå hva fullmakten omfatter. I tillegg må det fremlegges gyldig ID fra den som gir fullmakten.